Kinbara Research Group

Ryo Sasaki

Graduate Student(M2)

Hobby:Tennis, Skiing, Synthesis

Publications
Aromatic Fluorination of Multiblock Amphiphile Enhances Its Incorporation into Lipid Bilayer Membranes
Ryo Sasaki, Kohei Sato and Kazushi Kinbara
ChemistryOpen 2020, 9, 301–303.

A synthetic ion channel with anisotropic ligand response
Takahiro Muraoka, Daiki Noguchi, Rinshi S. Kasai, Kohei Sato, Ryo Sasaki, Kazuhito V. Tabata, Toru Ekimoto, Mitsunori Ikeguchi, Kiyoto Kamagata, Norihisa Hoshino, Hiroyuki Noji, Tomoyuki Akutagawa, Kazuaki Ichimura, and Kazushi Kinbara
Nature Communications 2020, 11, 2924.